Vukovarski dnevnik Ane Kvesić: a) kazivač Robert Mataušek - o progonu iz Vukovara; b) kazivač Josip Čović - o progonu iz Vukovara; c) Marija Smek čita svoje pjesme o ratu u Vukovaru; d) Ema Miočinović iz Samobora i Emsuda Mujagić iz Kozarca u radio emisiji s Jadrankom Kosor - udruga Srcem do Mira; e) kazivač Luca Lovrić iz Iloka
Vukovarski dnevnik Ane Kvesić: a) kazivač Robert Mataušek - o progonu iz Vukovara; b) kazivač Josip Čović - o progonu iz Vukovara; c) Marija Smek čita svoje pjesme o ratu u Vukovaru; d)  Ema Miočinović iz Samobora i Emsuda Mujagić iz Kozarca u radio emisiji s Jadrankom Kosor - udruga Srcem do Mira; e) kazivač Luca Lovrić iz Iloka