Vukovarski dnevnik Ane Kvesić. Kazivanje Slavice Kovačević o domovinskom ratu, Slavonija, 8. 8. 1997.
Vukovarski dnevnik Ane Kvesić. Kazivanje Slavice Kovačević o domovinskom ratu, Slavonija, 8. 8. 1997.