1. Seminar o folklornim glazbalima (demonstratori svirači Radić, Kraljić, Baštijanić). Punat,1980. 2. Krčka smotra folklora, Omišalj, 19.7.1980.
1. Seminar o folklornim glazbalima (demonstratori svirači Radić, Kraljić, Baštijanić). Punat,1980. 2. Krčka smotra folklora, Omišalj, 19.7.1980.