Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina s jednog dijela otoka Hvara; 45. dio tabla 1684- 1748, 1965.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina s jednog dijela otoka Hvara; 45. dio tabla 1684- 1748, 1965.