Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina s jednog dijela poluotoka Pelješca; 43. dio tabla 1631- 1667, 1964.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina s jednog dijela poluotoka Pelješca; 43. dio tabla 1631- 1667, 1964.