Crteži kazivača i kazivačica narodnih pjesama, te narodnih instrumenata iz Dubrovačkog primorja i okolice Stona; 41. dio tabla 1541- 1576, 1963.
Crteži kazivača i kazivačica narodnih pjesama, te narodnih instrumenata iz Dubrovačkog primorja i okolice Stona; 41. dio tabla 1541- 1576, 1963.