Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina sa otoka Visa; 39. dio tabla 1450- 1490, 1962.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina sa otoka Visa; 39. dio tabla 1450- 1490, 1962.