Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Žirja i Primoštena, kotar Šibenik; 31. dio tabla 1150- 1197, 1958.
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Žirja i Primoštena, kotar Šibenik; 31. dio tabla 1150- 1197, 1958.