Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina iz kotara Gline; 18. dio tabla 621- 662
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina iz kotara Gline; 18. dio tabla 621- 662