Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina iz kotara Gline; 17. dio tabla 580- 620
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina iz kotara Gline; 17. dio tabla 580- 620