Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Dugog otoka (Božava i Soline), Zverinca i Molata (Molat i Brgulje); 16. dio, tabla 519- 579, 1954.
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Dugog otoka (Božava i Soline), Zverinca i Molata (Molat i Brgulje); 16. dio, tabla 519- 579, 1954.