Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Lošinja, Srakana i Suska; 15. dio tabla 498 - 518
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Lošinja, Srakana i Suska; 15. dio tabla 498 - 518