Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Cresa; 14. dio tabla 460- 497
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa otoka Cresa; 14. dio tabla 460- 497