Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Oliba i Premude; 10. dio, tabla 336- 366
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Oliba i Premude; 10. dio, tabla 336- 366