Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Silbe; 9. dio, tabla 306- 335
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina sa Silbe; 9. dio, tabla 306- 335