Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina kotara Pazin (Istra); 8. dio tabla 238- 305, 1953.
Crteži narodne arhitekture, narodnih nošnja i narodnih rukotvorina kotara Pazin (Istra); 8. dio tabla 238- 305, 1953.