Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Rijeka i Buzet; 7. dio tabla 207- 237, 1952.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Rijeka i Buzet; 7. dio tabla 207- 237, 1952.