Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule i Poreč; 6. dio tabla 162- 206, 1952.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule i Poreč; 6. dio tabla 162- 206, 1952.