Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule ( Marčana i okolice); 3. dio tabla 59- 99, 1952.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule ( Marčana i okolice); 3. dio tabla 59- 99, 1952.