Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule ( Krnica i okolica); 2. dio tabla 30- 58, 1952.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule ( Krnica i okolica); 2. dio tabla 30- 58, 1952.