Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule (Barban i okolica); 1. dio tabla 1- 29, 1952.
Crteži narodne arhitekture i narodnih rukotvorina kotara Pule (Barban i okolica); 1. dio tabla 1- 29, 1952.