Narodne nošnje i kultura odijevanja u sjevernoj Dalmaciji. Disertacija. Mentor: dr.sc. Aleksandra Muraj. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 2009.
Narodne nošnje i kultura odijevanja u sjevernoj Dalmaciji. Disertacija. Mentor: dr.sc. Aleksandra Muraj. Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 2009.