Midin dodir: Utjecaj razvijenog zapada na ostale dijelove svijeta i njihova reakcija. Diplomski rad. Hrvatski studiji. sveučilište u Zagrebu. Mentor: dr.sc. Ines Prica. Zagreb, 2003.
Midin dodir: Utjecaj razvijenog zapada na ostale dijelove svijeta i njihova reakcija.
Diplomski rad. Hrvatski studiji. sveučilište u Zagrebu. Mentor: dr.sc. Ines Prica. Zagreb, 2003.