Svjedočenja o domovinskom ratu i izbjeglištvu: književnoteorijski i kulturnoantropološki aspekti. Disertacija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Mentor: prof.dr. Gajo Peleš.
Svjedočenja o domovinskom ratu i izbjeglištvu: književnoteorijski i kulturnoantropološki aspekti. Disertacija. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Mentor: prof.dr. Gajo Peleš.