Božićna pjesma "Tiha noć - sveta noć", Kotor. 1930. (1983.)
Božićna pjesma "Tiha noć - sveta noć", Kotor. 1930. (1983.)