Crkvena pjesma "O, Bože, nisam vrijedan". Primjeri.
Crkvena pjesma "O, Bože, nisam vrijedan". Primjeri.