Politički diskurs i folklorna matrica (Tradicijska kultura i politička komunikacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji 1988-1992.) Disertacija - Filozofski fakultet u Zagrebu 1993.
Politički diskurs i folklorna matrica (Tradicijska kultura i politička komunikacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji 1988-1992.) Disertacija - Filozofski fakultet u Zagrebu 1993.