Kulturno-antropološki pristup plesu - pregled teorijskih pristupa istraživanju plesa i primjer istraživanja plesnih događaja u pokladnim običajima Punta na otoku Krku. Magistarski rad - Ljubljana 1993.
Kulturno-antropološki pristup plesu - pregled teorijskih pristupa istraživanju plesa i primjer istraživanja plesnih događaja u pokladnim običajima Punta na otoku Krku. Magistarski rad - Ljubljana 1993.