Etnomuzikološki rad Luke Lukića (1875-1956) uz usporedbu sa snimcima vokalne folklorne građe u okolici Slavonskog Broda 80-tih godina našeg stoljeća. (Diplomski rad - Muzička akademija u Zagrebu 1991).
Etnomuzikološki rad Luke Lukića (1875-1956) 	uz usporedbu sa snimcima vokalne folklorne građe u okolici Slavonskog Broda 80-tih godina našeg stoljeća.  (Diplomski rad - Muzička akademija u Zagrebu 1991).