Prikaz etnoloških radova na temu suvremenosti i kulture grada. 1988. Za projekt Zavoda za kulturu "Potrebe i svakodnevica".
Prikaz etnoloških radova na temu suvremenosti i kulture grada. 1988. Za projekt  Zavoda za kulturu "Potrebe i svakodnevica".