Istarsko rukotvorstvo. Istrsko rokodelstvo. Disertacija, Ljubljana 1987. Univerza Edvarda Kardelja Filozofska fakulteta Ljubljana
Istarsko rukotvorstvo. Istrsko rokodelstvo. Disertacija, Ljubljana 1987. Univerza Edvarda Kardelja Filozofska fakulteta Ljubljana