O mijenjanju funkcija balkanskih narodnih balada. (referat na znanstvenom kolegiju u IEF-u 1984.). Položaj etnologije u balkanologiji (referat na sastanku u HED-u 1984.)
O mijenjanju funkcija balkanskih narodnih balada. (referat na znanstvenom kolegiju u IEF-u 1984.). Položaj etnologije u balkanologiji (referat na sastanku u HED-u 1984.)