Vuk i Vukovci. Njihov rad i njihovo nastojanje. Studija. Zagreb 1892. Fotokopija.
Vuk i Vukovci. Njihov rad i njihovo nastojanje. Studija. Zagreb 1892. Fotokopija.