Etnološka i folklorna građa otoka Brača, 1969.
Etnološka i folklorna građa otoka Brača, 1969.