Narodne pripovijetke i predaje otoka Brača, 1969.
Narodne pripovijetke i predaje otoka Brača, 1969.