Elementi jugoslavenskih folklornih ljestvica u srpskom liturgijskom pojanju, 1955.
Elementi jugoslavenskih folklornih ljestvica u srpskom liturgijskom pojanju, 1955.