Pjesme sa smotre Seljačke sloge 1946-50.
Pjesme sa smotre Seljačke sloge 1946-50.