Pjesme iz Korduna i Like (Smotra kulturno umjetničkih društava 1950. u Karlovcu).
Pjesme iz Korduna i Like (Smotra kulturno umjetničkih društava 1950. u Karlovcu).