Rijeka dubrovačka i Osojnik, 1962.
Rijeka dubrovačka i Osojnik, 1962.