Korespondencija; Od juna 1906. do 1. lipnja 1911; Prijepis iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu, br. 52/XII. fasc. Kuhačeva muzička ostavština
Korespondencija; Od juna 1906. do 1. lipnja 1911; Prijepis iz Arhiva Hrvatske u Zagrebu, br. 52/XII. fasc. Kuhačeva muzička ostavština