Folklorna građa okolice Pazina, 1953.
Folklorna građa okolice Pazina, 1953.