Etnološka i folklorna građa otoka Brača, 1969.: "Kuća u kući".
Etnološka i folklorna građa otoka Brača, 1969.: "Kuća u kući".