Vizualni aspekti političke propagande: Croatian Cross. Plakat u predvorju katedrale, Zagreb.
Vizualni aspekti političke propagande: Croatian Cross. Plakat u predvorju katedrale, Zagreb.