Vizualni aspekti političke propagande: Knjižara na Cvjetnom trgu u Zagrebu
Vizualni aspekti političke propagande: Knjižara na Cvjetnom trgu u Zagrebu