Folklor otoka Hvara, 1965.: Jelena Pavlović - kazivačica.
Folklor otoka Hvara, 1965.: Jelena Pavlović - kazivačica.