Pastirska kućica od dasaka.
Pastirska kućica od dasaka.