Prostor ispred crkve u Cerniku na kojem se plesalo kolo
Prostor ispred crkve u Cerniku na kojem se plesalo kolo