Granični kamen na Velikom Alanu između Like i Dalmacije iz 1833. g. - natpis: AANO MDCCCXXXIII 318 PEDI SI PRA MARE FIE VATUM
Granični kamen na Velikom Alanu između Like i Dalmacije iz 1833. g. - natpis: AANO MDCCCXXXIII 318 PEDI SI PRA MARE FIE VATUM