Cesta što spaja preko Velikog Alana Liku s Dalmacijom, a vodi od Sv. Roka do Obrovca
Cesta što spaja preko Velikog Alana Liku s Dalmacijom, a vodi od Sv. Roka do Obrovca