Istraživači u Jabuci kod Trilja 1987.: Vilko Endstrasser i Ivan Lozica
Istraživači u Jabuci kod Trilja 1987.: Vilko Endstrasser i Ivan Lozica